53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 7 / Skifter navn

Skifter navn

Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen vedtok 1. juni at Det medisinsk-odontologiske fakultet skifter navn til Det medisinske fakultet. Den engelske versjonen av navnet blir Faculty of Medicine. Forkortelsen til fakultetet blir MED.

Navneforslaget ble vedtatt av fakultetsstyret 10. mai 2017 og ble lagt frem av en arbeidsgruppe bestående av ti personer, hvorav tre er studenter fra studieprogrammene farmasi, odontologi og medisin, seks vitenskapelig ansatte og en er teknisk/administrativt ansatt., heter det på fakultetets hjemmeside.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.