53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 7 / 2016-tall fra NPE

2016-tall fra NPE

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har offentliggjort tallene for erstatningsklager for 2016 i en rapport som ble offentliggjort i juni. Rapporten viser en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016 i meldte erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten. Tannlegene topper fremdeles statistikken med 56 prosent av klagesakene, heter det på NTFs nettsted.

- Veksten kan sannsynligvis forklares med økende kjennskap til at NPE også behandler erstatningssaker innen privat helsetjeneste, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

- Vi kan heller ikke se bort fra at en viss økning i bruk av private helsetjenester påvirker antallet saker vi mottar, påpeker han.

- Enhver klage er én klage for mye, vi skulle selvfølgelig gjerne sett at det ikke forekom feil, sier NTFs generalsekretær Morten H. Rolstad. Sett i sammenheng med hvor mange som går til tannlegen er dette fremdeles gode tall. Tannlegene i privat tannhelsetjeneste mottar i underkant av tre millioner pasienter i løpet av året, og flere av disse pasientene har flere behandlinger i året. Da er ikke rundt 730 medholdssaker egentlig så mye, sier Rolstad.

NPE bekrefter at det er naturlig at det er flest klager på tannbehandling.

- Den vanligste behandlingen i privat helsetjeneste er tannbehandling, derfor ser vi også at de fleste sakene gjelder skader etter slik behandling, sier Jørstad.

NPE har utbetalt 168 millioner kroner i erstatninger for skader i den private helsetjenesten i perioden 2009 - 2016. I tannsakene er det utbetalt 53,5 millioner kroner.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.