53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 7 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1917

Fra foreningslivet

Representantskapsmøtet i 1917 foregikk i pinsestemning på Maihaugen på Lillehammer:

«I egte pinseveir, med høi blaa himmel, tindrende sol og blikstille, midt i den spirende, sprættende vaar skedde ankomsten. Ikke før hadde deltakerne sat foten paa Lillehammer grund, før pinseklokkene falt ind, kimet ind høitiden og hilste os velkommen til den gjestfrie by i fædrelandets hjerte.

indtil midnatstimen nærmet sig og en ny stor overraskelse forestod: Fra Huskapelet ringte kirkeklokken og kaldte til Olsokmesse. I flok og følge strømmet kirkegjængere til og fyldte til sidste plads det skjønne kapel, som virket betagende med alle lys tændte, saa det rike, egenartede katolske utstyr, vidnende om høi kirkelig kultur, traadte frem i al sin ynde. Fra sidekoret lød orgelets dæmpede toner. Det var organist Lunde, som paa en mønstergyldig vis præluderte til Olavssalmen, som saa av kollega K.E. Olsen blev foredrat med en varme og musikalsk skjønhet, at neppe nogens øie undgik at bli vaatt.»

Lauritz Haug, juni 1917

1967

Studenter i utlandet

I alt studerte 326 personer odontologi i utlandet i 1966, basert på tall fra Statens lånekasse for studerende ungdom.

«Studentene fordelt etter land: Tyskland 240, Storbritannia 24, Sveits 22, Frankrike 18, Belgia 10, Danmark 4, Sverige 3, USA/Canada 2 og andre land 3.»

Juni 1967

2007

Ingen overraskelser

Stortingsmelding nr. 35, Om fremtidens tannhelsetjeneste, inneholdt ingen overraskelser:

«Det er ikke fremmet forslag om verken fasttannlegeordning, etableringskontroll, prisregulering eller turnus i stortingsmeldingen som ble fremlagt 29. juni.

Lik tilgjengelighet til tannhelsetjenester, sosial utjevning, styrket folkehelsearbeid, kunnskapsløft og kompetanseheving, styrket fylkeskommunalt forvaltningsnivå og forenkling av trygdens regelverk. Dette er hovedoverskriftene.»

August 2007

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.