53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 6 / Juni - og endelig sommer og ferietid!

Juni - og endelig sommer og ferietid!

Årets sommerferie er etterlengtet. Vi legger bak oss en svært hektisk tid som har vært preget av regjeringens ønske om å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Det startet med høringsnotatet som kom i fjor sommer, og fortsatte med stortingsproposisjonen som ble fremlagt før påske i år. Vi har arbeidet intenst med saken gjennom hele perioden. Det har vært krevende, utfordrende og slitsomt, men også svært givende, interessant og lærerikt. Når dette leses, viser kalenderen at vi har kommet til midten av juni. Da har Stortinget stemt over regjeringens forslag - og vi vet trolig litt mer om fremtiden til norsk tannhelsetjeneste.

Uansett hva utfallet blir, kan vi som forening si at vi sto samlet og gjorde vårt aller beste for å påvirke prosessen i den retningen vi ønsket. Tusen takk til alle som har bidratt! Dere fortjener virkelig en lang og deilig sommerferie.

Så starter neste fase. Tannhelsetjenesten vil uansett stå foran endringer i tiden fremover, enten det blir forankring i kommuner eller nye regioner.

Det skal også avholdes et stortingsvalg i år, og hvilken regjering vi får etter valget i september kan bli avgjørende for tannhelsetjenestens fremtid. Hva skjer hvis Stortinget stemmer for en flytting av ansvaret for tannhelsetjenesten? Vil en eventuell Arbeiderpartiregjering reversere vedtaket? Hvor raskt går regionreformen og hvordan vil det bli med tannhelsetjenesten i store, nye regioner? Spørsmålene er mange, og NTF vil ha en viktig rolle også i det arbeidet som skal gjøres fremover.

NTF vil følge valgkampen i sommer og høst aktivt. Vi skal fortsette å arbeide opp mot de politiske partiene, og vi forbereder allerede nå kontakt med den kommende helse- og omsorgsministeren og med Stortingets helse- og omsorgskomité for neste periode.

Men det er også andre viktige valg som står for tur for oss tannleger utover høsten. Årets representantskap går av stabelen i Oslo første helgen i november, med deltagere fra alle NTFs organer. Lokalforeningene, spesialistforeningene og nye NTF Student skal alle velge delegater til representantskapet. På årets møte skal det velges nytt hovedstyre og en rekke nye medlemmer til alle NTFs råd, utvalg og komiteer. Dette er spennende og viktige valg. Hvem skal jobbe for tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser i de to neste årene? Hvem skal ha ansvar for det faglige innholdet på landsmøter og andre kurs? Hvem skal arbeide med de viktige etiske problemstillingene? Hvem skal jobbe for at hele tannhelsetjenesten får gode betingelser, slik at vi kan fortsette med å gi befolkningen et godt tannhelsetilbud?

Alle lokale og sentrale tillitsvalgte gjør en meget viktig jobb for foreningen og alle medlemmene, sammen med vårt dyktige sekretariat. De legger ned en betydelig innsats og mye tid i foreningsarbeidet. Uten dem ville ikke NTF vært den aktive og viktige foreningen den er i dag!

Veien til sentrale tillitsverv er ofte verv og deltagelse i NTFs lokal- eller spesialistforeninger. Disse foreningene avholder stort sett sine generalforsamlinger på høsten, litt før representantskapet. Og de har alltid behov for nye kolleger som er villige til å ta i et tak.

Så tenker du kanskje: Hvorfor skal jeg bli tillitsvalgt? Hvorfor skal jeg bruke tiden min og ressursene mine på det? Har jeg nok kunnskap til å bli tillitsvalgt? Har jeg noe å bidra med? Svaret er selvfølgelig ja! Alle har noe å bidra med, vi trenger alle gode krefter og det å være tillitsvalgt er lærerikt, det utvikler og utfordrer deg, og det du ikke kan, kan læres.

Som tillitsvalgt i NTF får du påvirkningskraft og medbestemmelsesmulighet. Kort sagt: Du får være med på å bestemme over din egen hverdag. Du må samarbeide med andre for å finne løsninger. Du får førstehånds kunnskap om lover, regler, politiske prosesser og byråkratiets arbeid. Og så er det gøy og sosialt! Gjennom tillitsvalgtarbeidet treffer du likesinnede, engasjerte, interessante og kunnskapsrike mennesker. Du utvider horisonten, får reise på kurs, møter og konferanser, og du danner nettverk og vennskap som vil vare resten av livet! I tillegg til dette er det faglig stimulerende. Med mange kolleger samlet blir det alltid tid til en faglig diskusjon.

Høres dette interessant ut? Har du tenkt tanken? Har du lyst? Da er det ingen grunn til å nøle: Kast deg ut i det! Bli med! Jeg er helt sikker på at du vil synes at det er verdt det. NTF ville ikke vært den samme organisasjonen uten alle de dyktige tillitsvalgte som gjør en kjempejobb. Velkommen skal du være!

Jeg ønsker dere alle en herlig sommer, så ses vi med nye krefter til høsten!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.