53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 6 / Ny retningslinje

Ny retningslinje

Barn og unge med spiseforstyrrelser bør få familiebasert behandling. Det er en av anbefalingene i ny nasjonal faglig retningslinje for spiseforstyrrelser som nylig ble lansert av Helsediretkoratet.

Spiseforstyrrelse ødelegger mange liv, både til dem det gjelder og deres nærmeste. Helsepersonell har en viktig jobb med å oppdage og behandle personer med spiseforstyrrelser.

- Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser vil være et godt verktøy for helsepersonell som behandler denne gruppen, sier fungerende avdelingsdirektør Vårin Hellevik i direktoratet.

Spiseforstyrrelser kan ramme i alle aldre og sykdommen rammer begge kjønn, men majoriteten av de som rammes er kvinner mellom 12 og 40 år. Spiseforstyrrelse ødelegger livet til både den det gjelder og deres nærmeste.

- Vi vet at ungdom med ulike former for spiseforstyrrelse kan oppleve tapte ungdomsår og det er viktig å oppsøke hjelp så fort som mulig. Jo tidligere man får god hjelp, jo større er sjansen for å bli helt frisk. Ved god behandling, tidlig, er mulighetene for å bli frisk relativt gode, sier Hellevik.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.