53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 6 / Dobbelkompetanseutdanning i odontologi ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø

Dobbelkompetanseutdanning i odontologi ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø

Generell informasjon

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt 40 lønnede stillinger i et studieløp som fører fram til dobbelkompetanse i odontologi. Det betyr at kandidaten både tar en ph.d.-grad og en spesialistutdanning samtidig. Så langt er 34 kandidater tatt opp. Denne utlysningen gjelder opptak med start fra høsten 2018.

Opptakskrav

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og minimum ett års odontologisk allmennpraksis som hovedvirksomhet.

Søkere må beherske skandinavisk og engelsk. Dokumentasjonskrav finner du her: http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/index.html)

Dobbelkompetanseløpet forutsetter opptak til både ph.d. og spesialistutdanning ved den enkelte utdanningsinstitusjon, og separate søknader til disse utdanningene må sendes i tillegg til egen søknad for dobbelkompetanseutdanning. Vi viser til egen utlysning for spesialistutdanning. Ta kontakt med ønsket universitet ved spørsmål om søknad til ph.d-utdanning.

Kandidater kan ikke tas opp til dobbelkompetanseutdanning dersom de allerede har fullført mer enn to årsverk ph.d.- eller spesialistutdanning. Søkere som har påbegynt en av utdanningene må legge ved dokumentasjon på at det forventes at gjennomføringen av begge utdanningene kan skje på normert tid (6 år, 8 år ved spesialitet i oral kirurgi og oral medisin).

Søknads- og kontaktinformasjon

Søknad til dobbelkompetanseutdanning må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse for ph.d.-løp med anbefaling fra veileder og hvilket lærested (samme lærested for både ph.d- utdanning og spesialistutdanning)

  • CV (arbeidserfaring, kurs og annen tilleggsutdanning, og eventuelle

  • publikasjoner)

  • Attesterte kopier av vitnemål

  • Norsk autorisasjon som tannlege

  • Opplysning om hvilken spesialisering man ønsker å ta, og hvilket lærested (samme lærested for både ph.d- utdanning og spesialistutdanning)

  • Motivasjonsbrev må legges ved

Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Har du spørsmål til søknadens innhold kan du ta kontakt på e-post: dobbelkompetanse@iko.uib.no

Koordineringskomiteen for dobbelkompetanseutdanning i odontologi vil gjennomgå søknadene og gi sin anbefaling/tildeling. Søknadene vil deretter bli vurdert for opptak ved det aktuelle odontologiske lærestedet.

Opptaket vil samordnes med opptaket til spesialistutdanningen og til ph.d.-utdanningen. Dokumenterte behov for tannleger som har både ph.d.-grad og spesialistkompetanse ved universiteter og kompetansesentre, kan bli tillagt vekt ved tildeling av utdanningsstillingene.

Søkere må påregne at søknadsprosessen vil ta lang tid.

Opptak i dobbeltkompetanseutdanningen vil medføre ansettelse ved det aktuelle universitetet.

For mer informasjon om dobbelkompetanseutdanning: Universitetet i Oslo: http://www.odont.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/dobbeltkompetanse.html

Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/odontologi/utdanning/dobbelkompetanse-i-odontologi

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 10. september 2017

Søknad skjer via Søknadsweb

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uib&inst=uib

Søknadsweb vil åpne for søknad i juni 2017.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.