53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 6 / Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2017 med oppstart høsten 2018

Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2017 med oppstart høsten 2018

Ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologisk fakultet i Bergen, Det odontologiske fakultet i Oslo og Institutt for klinisk odontologi ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved ett av universitetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagdisipliner det planlegges opptak til ved de ulike lærestedene. Søkes det dobbeltkompetanseutdanning, må dette fremkomme i søknaden (se for øvrig egen utlysning for opptak til dobbeltkompetanseutdanning).

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, søknad og informasjon om de ulike lærestedene og deres spesialistutdanningsprogram, se www.odont.uio.no/studier/spesialistutdanning/soke/

Vi gjør oppmerksom på at opptaksprosessen er lang. Svar kan forventes i slutten av mars 2018.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 10. september 2017.

Fagdisiplin

Bergen

Oslo

Tromsø

Endodonti

Opptak

Opptak

---

Kjeve- og ansiktsradiologi

Ikke opptak

Opptak

---

Kjeveortopedi

Ikke opptak

Opptak

Ikke opptak

Oral kirurgi og oral medisin

Opptak

Opptak

---

Pedodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Periodonti

Opptak

Opptak

---

Oral protetikk

Opptak

Opptak

---

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.