53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 6 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1917

Nordraak og «Ja, vi elsker»

Komponisten Rikard Nordraak hører «Ja vi elsker» framført for første gang i Berlin i 1864 på initiativ av tannlege Amundsen:

(Aftenposten 30. jan. 1917 aftennummer nr. 53)

Tandlæge Amundsen, Norges ældste tandlæge, skriver til «Aftenposten»:

I «Moss Tilskuer» for 23. desember 1916 staar, at herrerne sjøløitnant Wille, sjøløitnant Chr. Schmidt, løitnant Johan Hertzberg løitnant Thorkild Bang og løitnant Louis Lund var de første, som sang «Ja, vi elsker» for Nordraak.

Dette er ikke ganske riktig. Nordraak hørte fædrelandssangen firstemmig i Berlin i januar 1864. Undertegnede hadde nemlig faat dannet en dobbeltkvartet der. Den bestod av 3 svensker, 2 dansker, 1 finne og 3 nordmænd. Hr. Hamerik hadde faat partituren av «Ja, vi elsker» av Nordraak og viste mig den. «Den må vi synge», sa jeg. «Nei!» sa Hamerik, «jeg har ikke engang lov til at vise den frem!» Jeg ga mig ikke, fik min vilje igjennem, fik den utskrevet og instruert av H., som dog ikke vilde være tilstede, naar vi sang den for Nordraak.

Undertegnede fik laant Hameriks stemmegaffel og en aften, som Nordraak at og læste avisen, gik kvartetten op paa en forhøining i enden av salen hos resauratør Beuster i Französiche Strasse og sang først «Vårt land, vårt land», saa stemte vi i med «Ja, vi elsker». I det samme vi hadde intoneret, sprang Nordraak op, blev blek og stod og stirret paa os aldeles fortapt. Vi sang 3 vers.

Da kom Nordraak styrtende op til os, omfavnet og kysset mig og var ellevild. Taarerne randt ned over kinderne paa ham, og han sa: «Dette har jeg dig at takke for, kjære ven, og aldrig vil jeg glemme dig og denne herlige stund, da jeg første gang faar høre, hvordan det klinger.»

Jeløen, 20de januar 1917.

Olaf Amundsen

Tidende nr. 3, mars, 1917

1967

Ikke på høringslisten

Det synes overveiende sannsynlig at Norge vil søke om medlemskap i Fellesmarkedet, og store deler av vårt folk er opptatt av hva det vil bety for dem hvis vi kommer inn som medlem. En rekke organisasjoner er spurt om sitt syn og har vurdert saken ut fra hva de antar tjener medlemmenes og landets interesse. N.T. F. er ikke blant disse organisasjoner - så vidt vi forstår fordi tiden ikke har tillatt det.

Noen særlig betydning for hovedspørsmålet () ville neppe en uttalelse fra N.T.F. hatt. Vi skal heller ikke spekulere over hva som i så fall ville blitt sagt.

Fra Tidende nr. 6, juni

2007

Få eldre med gebiss

Antall eldre ved sykehjemmene i Bergen som bruker gebiss er nesten halvert de siste 15 årene, melder Bergens Tidene, og viser til en undersøkelse foretatt av Institutt for klinisk odontologi ved Uniersitetet i Bergen. Forskerne er overrasket over at utviklingen har gått så raskt: - Det har skjedd en dramatisk reduksjon. Tannløshet i vårt samfunn er et utdøende fenomen, sier førsteamanuensis Gunhild Strand.

Fra Tidende nr. 7, mai

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.