53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 6 / Innføring av standardiserte tobakkspakninger

Innføring av standardiserte tobakkspakninger

I juli trer lovbestemmelsen om standardiserte tobakkspakninger i kraft. Formålet er å hindre at barn og unge begynner å røyke eller snuse.

Forskning viser at tobakkspakkenes utforming med utradisjonelle farger og designelementer fungerer som reklame. Studier viser også at brukerne oppfatter standardiserte tobakkspakninger som mindre attraktive enn tilsvarende pakninger med logo eller merkevaredesign (hittil ordinære pakker). Brukerne vurderer også standardiserte pakninger til å inneholde et produkt med dårligere kvalitet og dårligere smak.

- Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakkspakningene. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk. Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming. Skriften som angir merke og variant skal standardiseres. Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke brukes hverken på pakninger eller produkter. Det vil være en overgangsperiode på ett år før alle produktene som selges i butikk må være standardiserte.

Norge er det fjerde landet som innfører standardiserte tobakkspakninger, etter Australia, England og Frankrike. Flere land er i ferd med å følge etter.

En omfattende kunnskapsoppsummering fra det australske helsedepartementet konkluderer med at innføringen av standardisert innpakning har hatt ønsket effekt. Folkehelseinstituttet har gått gjennom tilgjengelig forskning om standardisert innpakning av tobakk og kommer til samme konklusjon: «Sett under ett støtter forskningen som er gjort på standardiserte tobakkspakninger opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.»

Fra 1. juli vil det også være forbudt å bruke e-sigaretter på steder der det er røykeforbud. Det vil blant annet si i alle lokaler og på alle transportmidler hvor allmennheten har adgang, og i arbeidslokaler.

Bakgrunnen er at eksponering for damp fra e-sigaretter vil kunne innebære helserisiko for enkelte sårbare grupper. Kommunene og Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med forbudet på samme måte som de i dag gjør for røykeforbudet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.