53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / Ut med lauget

Ut med lauget

Foto: Kristin Witberg

Tidende mottar mange leserinnlegg. Flere må avvises. Innlegg der noen blir hengt ut eller utsatt for grove fornærmelser blir eksempelvis ikke publisert.

Av og til kommer det leserinnlegg til Tidende som omtaler enkeltpersoners virksomhet for å belyse en større problemstilling. Her er vi varsomme. Og vi skal samtidig ikke hindre debatt om viktige temaer.

At et leserinnlegg kan oppleves som ubehagelig for den som blir omtalt er helt forståelig. Og det er en naturlig første reaksjon å ville stoppe innlegget fra å bli publisert. Av og til får vi henvendelser fra dem det gjelder, andre ganger kommer henvendelsene fra venner og kolleger av den omtalte.

Henvendelsene er velmente. Jeg vet det. Det er for å beskytte seg selv, eller en god venn og kollega. Og det er for å unngå at det kommer kanskje lange debatter, som etter manges mening ikke er hyggelige å ha i tannlegenes ellers så fine tidsskrift, som dere sier. Takk for det. Tidende skal ikke skitnes til, heter det.

Akkurat det er det ikke sikkert tannlegene er tjent med. Å ikke ville vise resten av verden hva som rører seg innad i standen. En slik holdning gir meg assosiasjoner til det gamle laugsvesenet, der det var om å gjøre å beskytte hverandre og sin stand, og ikke la noe sive ut, som kanskje kunne få yrkesgruppen til å se ut som om det var helt vanlige folk innenfor, med sterke og svake sider, og varierende grad av dyktighet, ryddighet og hederlighet.

Tankegangen om at lukkethet er det beste for standen er på vei ut. Noe som synes veldig godt hvis en for eksempel ser på utviklingen i hva NTFs råd for tannlegeetikk har vært opptatt av gjennom årene. Den beskyttende kollegialiteten som var så sentral tidligere er blitt tonet betydelig ned, og faglig forsvarlighet og pasientens beste er det som prioriteres først. Endringene skjer riktignok langsomt. Og det er fortsatt noe igjen av det gamle.

Tilbake til leserinnleggene, som av og til viser seg å kunne utløse noe av det gamle. Som leserne vet redigeres Tidende etter Redaktørplakaten, og følger det etiske regelverket for publisering som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Der heter det blant annet at den som blir utsatt for sterke beskyldninger skal ha rett til samtidig imøtegåelse.

Det praktiserer vi, naturligvis. Også når beskyldningene ikke er sterke. Retten til samtidig imøtegåelse er et viktig prinsipp, og i Tidende betyr det retten til å svare i samme utgave av Tidendes papirutgave.

Gjennom debatten vil det som oftest tydelig skinne igjennom hvem som har en god sak og hvem som ikke har gode argumenter eller tar feil, og på hvilke punkter.

Det er en grunn til at debatt oppstår. Det handler som regel om et engasjement for en sak, der den som starter debatten har vel så edle hensikter som den som vil stoppe den. Hvis hensikten med et debattinnlegg er å ville ta noen, vil det skinne tydelig igjennom, det også. Alt synes, når det kommer på trykk.

Engasjement er en god ting. Debatt likeså. Vi ønsker lesere som vil debattere det de anser som viktige saker velkommen. Ut med lauget. Kjør debatt.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.