53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / På nett

På nett

Sterk vekst i elektronisk samhandling

Foto: yay images

Så godt som alle leger, de aller fleste tannleger og psykologer, og mer enn halvparten av landets fysioterapeuter sender sine oppgjørskrav elektronisk, viser nye tall fra Helsedirektoratet.

For leger og tannleger har det vært en jevn vekst i dekningen fra 2009. For psykologene og fysioterapeutene har veksten vært særlig sterk siden 2015. Bare i løpet av siste halvår 2016 vokste dekningen av fysioterapeuter med circa 40 prosentpoeng, fra en dekning på rundt 20 prosent til cirka 60 prosent. Det er forventet ytterligere vekst i dekningen etter hvert som stadig flere tjenester og administrative rutiner foregår på nett og krever digitale løsninger.

Tannlegeforeningen har vært aktive pådrivere for å få tannleger knyttet til Norsk Helsenett og har i samarbeid med KS, fylkeskommunene og Helsedirektoratet fått mange av sine medlemmer til å sende oppgjørene sine over linje til Helfo, sier Helsedirektoratet i sitt nyhetsbrev 06.04.2017.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.