53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / NTF ber Stortinget si nei til å flytte det offentlige tannhelseansvaret til kommunene

NTF ber Stortinget si nei til å flytte det offentlige tannhelseansvaret til kommunene

I sitt innspill til helse- og omsorgskomiteen uttrykker NTF alvorlig bekymring for at en slik flytting vil splitte og ødelegge de gode, robuste og svært kompetente fagmiljøene som er bygget opp gjennom årelang satsing. Dette vil medføre negative konsekvenser for tjenestetilbudet og dermed for befolkningens tannhelse.

NTF leverte tirsdag 25. april sine innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomité ad Prop. 71L (2016-2017) «Lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)».

NTF mener at Stortinget må si nei til regjeringens forslag om å overføre ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) fra dagens 19 fylkeskommuner til rundt 350 kommuner. Foreningen er alvorlig bekymret for at et slikt vedtak vil svekke den norske tannhelsemodellen og medføre negative konsekvenser for befolkningens tannhelse. Flyttingen vil splitte og ødelegge de gode, robuste og svært kompetente fagmiljøene som er bygget opp gjennom årelang satsing. Endringen vil også medføre betydelige administrative konsekvenser og omfattende økonomiske kostnader, og NTF frykter at pasientene må betale prisen i form av dårligere og dyrere tjenester.

Et overveldende flertall av de høringsinstansene som har uttalt seg om forslaget, går imot overføringen. Regjeringen har ikke tatt hensyn til dette. NTF ber derfor Stortinget om å si nei til å flytte det offentlige tannhelseansvaret til kommunene, skriver NTF på sitt nettsted.

Foreløpig dato for første behandling i Stortinget er satt til 8. juni 2017. Følg saksgangen på www.stortinget.no.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.