53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / NTF har underskrevet Grefsenerklæringen mot vold mot barn

NTF har underskrevet Grefsenerklæringen mot vold mot barn

HKH Kronprins Haakon var til stede da Barneombudet inviterte toppledere innen helse til «Høynivåmøte mot vold mot barn» på Grefsenkollen i Oslo. NTFs president Camilla Hansen Steinum var blant deltakerne sammen med statsråd Solveig Horne, helsedirektør Bjørn Guldvog, direktører for Folkehelseinstituttet og landets regionale helseforetak, leder for Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen, sentrale politikere med flere, skriver NTFs nettsted. . Deltakerne sluttet seg til en felles erklæring om arbeidet mot vold mot barn.

Fleråring arbeid med barnevern, omsorgssvikt og overgrep gir resultater

NTF er glade for å ha vært blant de inviterte på denne viktige markeringen. Foreningen og våre medlemmer har i en årrekke jobbet for å øke bevisstheten rundt den viktige rollen tannhelsetjenesten kan spille i avdekking av vold og overgrep mot barn, heter det videre på NTFs nettsted. De som jobber i den offentlige tannhelsetjenesten er de helsearbeiderne som ser barn og unge aller mest regelmessig. Barn og unge som utsettes for vold og overgrep, har ofte tegn og skader på tenner og i munnhulen, og traumer mot hode-halsregionen forekommer i mer enn halvparten av de tilfellene hvor det er snakk om overgrep mot barn. I tillegg er dårlig tannhelse en sterk indikator på omsorgssvikt. Tannhelsetjenesten har derfor en svært viktig rolle i å oppdage og melde fra ved bekymring for et barn, og en unik mulighet til å avdekke vold og overgrep.

NTF har satt temaet på dagsorden ved flere anledninger, og vil fortsette å fronte samhandling og kompetansehevning i tannhelsetjenesten på dette området.

Det er likevel mye arbeid som gjenstår. Blant annet ønsker NTF at politiet i større grad begjærer rettsodontologiske undersøkelser og at Statens barnehus tilbyr odontologiske undersøkelser av barn og unge når det er behov for det.

Det er også viktig at tannhelsepersonell til enhver tid har oppdatert kunnskap, og at de vet når de skal melde og hvordan. På landsbasis kommer det ifølge Helsedirektoratet ca. 600 bekymringsmeldinger fra den offentlige tannhelsetjenesten til barnevernet hvert år - et tall som er stadig stigende. Det arbeides med Nasjonal retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge som bl.a. inneholder anbefalinger om hvordan avdekke og melde mistanke om vold eller overgrep. Alle tannleger som jobber med barn og unge bør også gjøre seg kjent med den nye fagprosedyren for tannundersøkelser av barn utsatt for vold og overgrep, avslutter NTFs nettsted.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.