53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / Om kursavgifter og etikk
Svar til tannlege Kjell Erik Skjelbred Nilsen fra Bergen Tannlegeforening:

Om kursavgifter og etikk

Bergen Tannlegeforening (BTF) var svært fornøyd med å få Gilberto Debelian som foredragsholder til vårt medlemsmøte den 17. mars i år.

Fagkomiteen i BTF har som oppgave å hente inn de fremste foredragsholdere til våre medlemsmøter og ikke minst til det årlige Vestlandsmøtet. Med unntak av sistnevnte er fagmøtene gratis for lokalforeningens medlemmer, de dekkes av en beskjeden medlemskontingent og er (i hovedsak) subsidiert av lokalforeningen.

Faget endodonti har hatt en revolusjonerende utvikling de siste 20 år, og Gilberto Debelian er utvilsomt en etterspurt foredragsholder innen sitt fagområde.

Tema for foredraget omhandlet i korthet rotkanalens kompliserte anatomi og preparering av rotkanalen, samt en introduksjon av et nytt system som muligens kan fjerne mer nekrotisk vev i rotkanalsystemet på en effektiv og skånsom måte.

Honorar til kursholder fulgte NTFs honorarsatser, noe som BTF har som policy.

Gilberto Debelian leverte et meget velforberedt fagforedrag med vitenskapelig forankring. Det ble i tillegg fremført på en pedagogisk måte med flotte illustrasjoner, og videoer. Vi har bare mottatt positive tilbakemeldinger fra BTFs medlemmer. Den påståtte promotering av foredragsholders eget kurs-senter er en subjektiv oppfatning og meningene kan være ulike. Det var etter vår oppfatning en enkel, nedtonet opplysning i sammenheng med den avsluttende spørsmålsrunden fra salen.

Vestlandsmøtet og våre medlemsmøter i BTF er gjennomgående av høy faglig kvalitet, der vi som hovedregel har foredragsholdere som ikke fremmer egne interesser eller har bindinger til leverandører eller utstyrsdepot.

Det vil alltid være nye materialer på markedet som depotene kan ha rettigheter til. Dersom vi utelukkende skal holde faglige kurs uten slike koblinger, vil vi ikke kunne ha en åpen dialog om mulige fremskritt og nyvinninger innen ulike fag.

Det som ikke ble nevnt under foredraget er at systemene vi bruker per i dag gir en vellykkethet på opp mot 90 prosent.

Det vil være nødvendig på sikt å se om det nye systemet vil gi en effekt som går ut over dette.

Jeg håper at vi også i fremtiden skal få gleden av å høre Gilberto Debelian som kursgiver i Bergen tannlegeforening.

Møtene er fremdeles gratis for lokalforeningens medlemmer, og vi har faktisk et variert og godt fagprogram som gir verdifullt faglig påfyll og ikke minst: nødvendige kurstimer.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.