53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / Om kursavgifter og etikk
Kommentar til brev fra tannlege Kjell Erik Skjelbred Nilsen:

Om kursavgifter og etikk

Viser til brev fra tannlege Nilsen om kursavgift og etikk. Det er positivt at du i ditt innlegg ønsker å sette fokus på den obligatoriske etterutdanningen, tilgjengelighet på kurs, kvalitet, etikk og kostnader.

Foredragstittel til Bergen Tannlegeforenings medlemsmøte i mars 2017 var «Den nye 3D-instrumenteringsteknologien av rotkanal». Dette var et foredrag om den interne rotkanal-anatomien sett ved av bruk CT-teknologi, og om nye trender i instrumenteringsmetoder. Ny nikkel-titan-teknologi, instrumenter og kliniske applikasjoner ble presentert og diskutert, basert på bakgrunn av aktuell forskning.

Endo Inn undervisningssenter ble presentert på slutten av foredraget som en «takk for meg» og «velkommen til Oslo», til kursene som Endo Inn holder i samarbeide med NTF. Kurssenteret holder en rekke internasjonale kurs som utgjør ca. 80 prosent av all aktivitet. Heldagskursene for norske kolleger er utviklet sammen med NTF og NTFs honorarsatser brukes. NTFs observatører har vært til stede for å sikre kvaliteten på disse kursene gitt til NTFs medlemmer. I mange år har Endo Inn også gitt flere kostnadsfrie kurs og forskningsstøtte til nasjonale og internasjonale videreutdannelseskandidater, blant annet fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

En debatt om kursavgift og etikk er viktig. Det er derfor trist at du velger å ta utgangspunkt i min personlige økonomi der du benytter tall fra et firmaregnskap som inneholder mye mer enn kurshonorarer, blant annet hele min spesialistpraksis som endodontist. Du kommer også med insinuasjoner som lett kan motbevises. Din vinkling ødelegger debatten.

Det er også beklagelig at redaktøren i NTFs Tidende velger å trykke slike usaklige personangrep på tross av kunnskap om de faktiske forhold. Slike opptrinn forhindrer gode og faglige debatter i vårt eget fagtidsskrift.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.