53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / Fikk pris for arbeid med HMS

Fikk pris for arbeid med HMS

Rådgiver for helse, miljø og sikkerhet ved Institutt for klinisk odontologi i Oslo ble nylig hedret med Universitetet sin HMS-pris.

Sykepleier og HMS-rådgiver ved IKO, Bente Olin Teigmo, ble gledelig overrasket da hun fikk UiOs pris for helse, miljø og sikkerhet (HMS). I nominasjonen fra instituttet heter det at HMS-systemet er aktivt i bruk og fungerer godt i alle relevante ledd. Foto: Margit Selsjord, OD/UiO.

Bente Olin Teigmo er utdannet sykepleier og jobber som HMS-rådgiver ved studentklinikken ved Det odontologiske fakultet. I slutten av mars ble hun, svært overraskende for henne selv, tildelt Universitetet i Oslo (UiO) sin HMS-pris, som deles ut én gang i året.

- Det er klart det er inspirerende med en sånn utmerkelse! Det motiverer veldig til å jobbe videre mot målene vi setter oss, forteller Teigmo.

Som rådgiver for HMS ved instituttet som huser studentklinikken, jobber hun kontinuerlig med å forbedre rutiner og informasjon. Det overordnede målet er at alle som jobber, studerer og forsker ved instituttet skal ha et trygt arbeidsmiljø, og at alle som besøker og får behandling, skal oppleve trygge omgivelser.

- Vi må ha systemer som flyter, utdyper Teigmo.

- Våre ansatte og studenter forflytter seg fra klinikk til klinikk. Det er viktig at vi har systemer som fungerer godt på tvers av de forskjellige klinikkene, og at systemene våre framstår like.

Har imponert

«Bente har imponert med måten hun har utført tiltak for å sette helse, miljø og sikkerhet på agendaen. HMS-systemene er i aktivt bruk og fungerer godt i alle relevante ledd.», heter det i nominasjonsbrevet fra Institutt for klinisk odontologi (IKO).

Videre får hun prisen for sin evne til å til å etablere HMS på en måte som gir tillit, trygghet og forståelse for hvorfor godt HMS-arbeid er så viktig, stadig gjennom godt humør og faglig dyktighet.

Teigmo har stablet på beina felles, velfungerende systemer for smittevern, sortering av farlig avfall, at kjemikalier brukes etter forskrifter og med risikovurdering, ved studentklinikken.

Ressurs for hele UiO og fagmiljøet

Det er likevel ikke bare Det odontologiske fakultet som har kunnet dra nytte av Teigmos engasjement, faglige dyktighet og gjennomføringsevne. Hun har bidratt i flere nettverk og vært med å utvikle elektroniske avvikssystem, der alle ansatte ved UiO enkelt kan melde fra om HMS-avvik.

I tillegg har hun vært primus motor i å opprette en egen modul om klinikksikkerhet i Universitetets e-læringssystem for HMS for studentene. Undervisningsprogrammet er obligatorisk og ingen får begynne i klinikk eller lab før de har vært gjennom e-læringssystemet for den delen av utdanningen.

- Jeg tror kanskje det er fordi vi jobber kontinuerlig og ikke gir opp, som har gjort at vi har blitt nominert til denne prisen, forteller Teigmo på spørsmål om hva hun tror har gjort inntrykk hos UiO. Det er UiOs arbeidsmiljøutvalg som pekte ut Teigmo som mottaker av prisen, sammen med Liv E. Alver Bjørland fra Det medisinske fakultet.

I begrunnelsen for tildelingen ble det også trukket fram Teigmos engasjement og deltakelse i å utarbeide felles retningslinjer for smittevern ved de odontologiske lærestedene i Norge, sammen med Universitetene i Bergen og Tromsø.

Koordinerer HMS i hele utdanningsløpet

I tillegg til blomster og diplom, består prisen av et reisestipend på 25 000 kroner og en ukes betalt permisjon, for å kunne dra andre steder å la seg inspirere videre i arbeidet med HMS. Teigmo har ikke bestemt seg hvor hun vil dra ennå.

- Det er viktig å presisere at dette er ingen enkeltperson-oppgave. Vi er mange som jobber sammen både ved instituttet og ved UiO, som bidrar til at HMS belyses og gjennomføres på en god måte, understreker Teigmo.

Ved instituttet koordinerer hun flere tverrfaglige utvalg med deltakere fra forskjellige avdelinger, blant annet et eget HMS-utvalg, forum for hygienekontakter og forum for kjemikaliekontakter. Arbeidsområdet består ikke bare av klinikkene for barn, voksen og spesialistbehandling, men også den prekliniske delen av utdanningene ved Ferdighetssenteret på Gaustad, og gerodontidelen ved Cathinka Guldberg sykehjem.

- Jeg er opptatt av at studentene må lære så mye som mulig om grunnleggende HMS før de kommer til klinikken og skal begynne å jobbe med virkelige pasienter, avslutter hun.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.