53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 3 / Mange spørsmål, mye ros
NIOMs første webinar, 14. februar 2017:

Mange spørsmål, mye ros

- It is sixteen hundred hours precisely, and I would like to welcome everyone to this NIOM webinar: Repair or replace, sier Jon E. Dahl, direktør ved NIOM og webinarholder. Hundre deltakere fra hele Skandinavia sitter klare ved PCene.

Spørsmålene strømmer inn etter webinaret som Jon E. Dahl (t.v.) og Jon-Eric Melsæter har produsert.

Webinaret består av en forelesning på 20 minutter med illustrasjoner.

- Dette skal være et praktisk seminar for tannleger, sier Dahl. Denne gangen handler det om å reparere eller erstatte, og hvordan restaureringsmaterialene kan kombineres. Vi planlegger fire webinarer i året framover, det neste allerede i mai. NIOM feirer 45-årsjubileum 8.-9. mai, og det vil også bli arrangementer i forbindelse med jubileet.

NIOM er delvis finansiert av Nordisk ministerråd, og har et interessert publikum blant tannleger, både i Norden og ellers. Det er grunnen til at webinaret holdes på engelsk.

Selve webinaret er for sikkerhets skyld tatt opp på video på forhånd. Senere, når teknikken er utprøvd og pålitelig, kan det kanskje gå direkte.

Større synlighet

- Webinar er noe nytt for oss, det er første gang det holdes, sier kommunikasjonsrådgiver i NIOM, Jon-Eric Melsæter. Denne gangen er det slik at det er opptak, og ikke «live», men en seanse med spørsmål og svar etter webinaret gå direkte. Til slutt, etter sending, legges alt på Youtube med lenke fra hjemmesiden. Her kan alle som vil, gå inn og se det.

NIOM har fått krav fra styret som ønsker at NIOM skal bli mer synlig. Det er grunnen til at de høsten 2016 ansatte en kommunikasjonsrådgiver.

- Vi har laget en kommunikasjonsplan som vi begynte det nye året med, sier Melsæter. Den inkluderer alt fra å kartlegge målgruppene våre bedre for å finne ut hva de vet om oss, til hvilken kjennskap de har til våre områder. Vi vil også vite hva de synes om oss, og med det som utgangspunkt utvikle innhold som er så relevant som mulig for dem og de behovene de har. Da gjelder det å ta i bruk de kanalene som passer best til disse forskjellige målgruppene. Det er dette vi holder på med nå, og det er veldig spennende, forteller han.

- Vi har sendt ut flere spørreundersøkelser i januar, og kommer til å sammenstille opplysningene i løpet av februar.

Vellykket

Webinaret hadde 210 påmeldte 20 minutter før start. Det var avertert på NIOMs hjemmeside, via nyhetsbrev og på Facebook. Facebook-følgerne er hovedsakelig fra Norge, men det er også mange fra resten av Norden, USA, Europa, Hong Kong og resten av Asia.

Da webinaret startet logget 100 seg på. De andre var, ifølge en spørreundersøkelse, forhindret når det kom til stykket, og da er det jo en god ting at alt kan ses senere.

I timen etterpå kom det inn spørsmål raskere enn Dahl og Melsæter kunne svare, i alt 63 spørsmål om materialer og restaurering. Til slutt kom det rosende meldinger fra deltakerne.

I spørreundersøkelsen ble det også stilt spørsmål om deltakernes nasjonalitet. Det viste seg, ikke overraskende, at det var flest nordmenn. Det var også en del dansker, like mange finner som islendinger og noen få svensker.

Undersøkelsen viste også at vurderingen av webinaret var svært god - 4,47 stjerner av 5 oppnåelige. I kommentarene gikk det igjen at de synes det var lenge å vente til mai på neste seanse og at flere syntes webinar-formen var en god måte å dele kunnskap på, og som for eksempel kunne brukes i NTFs etterutdanning.

Seminar på IDS i Köln

NIOM vil øke synligheten på flere måter.

- På International Dental Show (IDS) i Köln, vil vi ha et seminar om NIOMs prøvelaboratorium, et akkreditert laboratorium for testing av dentale produkter i henhold til ISO-standarder. Dette er en markedsføring av våre kommersielle aktiviteter, avslutter Melsæter. Seminaret er rettet mot produsenter av dentale produkter, og denne gangen er temaet prøving av polymerbaserte materialer, som kompositter, bonding, protesebasis og herdelamper.

Du finner webinaret på adressen: http://niom.no/tips-and-insights-from-the-qa-of-nioms-webinar-repair-or-replace/

Dette er NIOM

Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM) er et nordisk samarbeidsorgan for dentale biomaterialer. Instituttets oppgaver innen forskning, materialprøving, standardisering og forskningsbasert opplysningsvirksomhet er rettet til tannhelsetjenesten og helsemyndigheter i de nordiske landene.

Instituttet eies av UniRand as og Helse- og omsorgsdepartementet i Norge, og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet, Nordisk ministerråd, og av eksterne midler fra oppdrag og materialprøving.

NIOM er et felles nordisk ressurssenter for dentale biomaterialer som samarbeider med odontologiske læresteder og forskningssentra.

NIOM har en spesialisert stab som dekker alle felter innen dentale biomaterialer så som odontologi, biologi, toksikologi, mikrobiologi, kjemi, polymerkjemi, fysikk og metallurgi.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.