53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 2 / På nett

På nett

E-resepten?

Foto: Yay Images

Direktoratet for e-helse melder på sine hjemmesider at e-resepten nå blir tilpasset rekvirentgrupper som også har forskrivningsrett, slik som tannleger. De sier videre at det er opp til den enkelte journalleverandør å tilrettelegge for bruk av e-resepten. 

Vi har forespurt en av leverandørene av elektronisk pasientjournal, Opus, om når tannlegene kan vente e-resept som en ny funksjon i journalen. 

De opplyser at første fase av pilotprosjekt og testing er ferdig, men at de venter på en forskriftsendring som gjelder personvern før en godkjenning kan komme på plass. 

Forskriftsendringen er nå under behandling i Helsedirektoratet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.