53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 2 / Styrt nedbemanning

Styrt nedbemanning

Foto: Yay Images

Reduserte budsjettrammer og behov for omstilling gjør at Helsedirektoratet har besluttet å gjennomføre styrt nedbemanning. 

I tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet står det at «Helsedirektoratet vil i 2017 stå overfor betydelige omstillingsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet er innforstått med at omstillingskravet også vil medføre behov for en betydelig reduksjon i antall ansatte i direktoratet.» 

– Det vil ikke være mulig å møte budsjettutfordringene bare med effektiviseringstiltak og naturlig avgang. Vi må planlegge med en bemanningsreduksjon på cirka 60 årsverk i 2017. Dette kommer i tillegg til en reduksjon på cirka 50 årsverk som vi har oppnådd i 2016, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

– Prosessen skal gjennomføres i tråd med statens regelverk og i samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten. Vi er også opptatt av å ivareta informasjonsbehovet overfor alle berørte, sier helsedirektøren. 

Målet med omstillingen er at Helsedirektoratet skal være enkelt, effektivt og samordnet. Det innebærer også nye måter å jobbe på. 

– Samfunnsutviklingen krever at vi i enda større grad lytter til brukernes behov og forenkler tjenester, systemer og prosesser sier Guldvog. 

Direktoratet skal samarbeide mer med hele helsetjenesten og bruke kompetansen i sektoren i større grad. 

– Vi må møte nye kompetansebehov for å skape pasientens helsetjeneste, levere digitale brukergrensesnitt og forstå og utvikle helsesystemet for å møte nye områder som for eksempel persontilpasset medisin og velferdsteknologi, sier Guldvog.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.