53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 2 / Belønner gode undervisere

Belønner gode undervisere

Foto: Yay Images

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø har sammen utviklet et forslag til meritteringsordning, skriver universitetsavisa.no (UA). Samtidig er Universitetet i Bergen først ute med å legge penger på bordet for å motivere gode undervisere, melder NRK den 11. januar. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker å innføre belønningsordning til de beste underviserne ved alle universiteter og høyskoler. 

I januar kom kunnskapsministeren med en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Tema er en meritteringsordning som alle høyere utdanningsinstitusjoner skal få på plass, skriver Adresseavisen. 

NTNU og Universitetet i Tromsø er godt i gang med å utvikle en slik ordning, og de første dyktige underviserne kan i løpet av 2017 bli belønnet med statusen merittert underviser. 

NTNU og Universitetet i Tromsø var lei av at det drøyet med å få en nasjonal ordning på plass. Derfor gikk de sammen om å utvikle et system for merittering av dyktige undervisere. 

I korte trekk handler det foreslåtte meritteringssystemet om at den som får innvilget status som «merittert underviser» skal få økt lønn i form av tre lønnstrinn. Samtidig skal instituttet der søkeren kommer fra, få et engangsbeløp på 30 000 kroner. 

Meritterte undervisere og eventuelt andre bør kunne søke fakultetene om å få innvilget utdanningstermin. Dette skal gi rom for at de kan utføre større utrednings- og utviklingsoppgaver. 

Ifølge Adresseavisen ønsker kunnskapsministeren at universitetene og høyskolene i løpet av to år skal ha en slik ordning på plass. 

– Undervisning er kjernen for alle universitet og høyskoler. Sammenlignet med forskning er undervisning blitt nedprioritert og usynliggjort. Det har vært en todeling mellom forskning og undervisning, og forskning har gitt høyest status, sier kunnskapsministeren til Adresseavisen. 

I kvalitetsmeldingen for høyere utdanning vil han øke statusen for universitetslærere og høyskolelærere. Virkemidler kan være høyere lønn, prosjektmidler, stipender og utdanningstermin. Han ser for seg at merittering også bør telle når man søker opprykk til professor. Det kan også være prosjektmidler, stipender, medlemskap i pedagogiske akademier og «fri» til å konsentrere seg om utdanning. I tillegg mener han det bør gi fortrinn når meritterte søker opprykk til for eksempel professor. 

Ifølge Adresseavisen ønsker han et todelt karriereløp, der professorer og førsteamanuenser vektlegger forskning, mens de som prioriterer undervisning tituleres dosent.  

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.