53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 2 / Langt igjen

Langt igjen

Antibiotikabruken har falt med over ti prosent siden 2012, men målet om en reduksjon på 30 prosent innen 2020 er fortsatt langt unna, melder NTB. 

Fra 2012 til 2016 er antallet døgndoser per 1 000 innbygger redusert med 10,4 prosent, viser de siste tallene fra Apotekforeningens bransjestatistikk. 

– Tallene viser at det dessverre er et stykke igjen før en når myndighetens mål om å redusere bruken med 30 prosent fra 2012 til 2020. I beste fall kan målet nås i 2023, hvis vi fremskriver utviklingen det siste året, sier Per T. Lund i Apotekforeningen. 

Fra 2015 til 2016 ble antallet døgndoser redusert med 3,6 prosent per 1 000 innbygger, men forbruket må ned med seks prosent hvert år om målet skal nås innen 2020. 

– Å få ned anbibiotikabruken er det viktigste tiltaket vi har for å kjempe mot utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Da er det ekstremt viktig at vi lykkes med å nå dette målet. Selv om bruken i Norge er moderat sammenlignet med mange andre land, er det bred faglig enighet om at bruken av antibiotika fortsatt er unødvendig høy, påpeker Lund.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.