53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 2 / Uforståelig kritikk av universitetslektor Carl Christian Blich

Uforståelig kritikk av universitetslektor Carl Christian Blich

I Universitetet i Oslos strategi for 2016 står det: «UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon», og i Det odontologiske fakultet (OD) sin strategiske plan mot 2025 er det vedtatt at vi skal: «Formidle vitenskap og klinisk kompetanse på en aktiv, balansert og seriøs måte til studenter, pasienter og samfunn, og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert helsefaglig samfunnsdebatt.

Som dekan ved Det odontologiske fakultet stiller jeg meg derfor uforstående til at Harald M. Eriksen, prof. emeritus og Elisabeth Camling, i Tidende nr. 1 2017, stiller spørsmål ved at Carl Christian Blich velger å undertegne sitt innlegg som universitetslektor. Blich har, gjennom sine innlegg, både oppfylt deler av UiOs strategi om formidling, samt ODs eget mål om å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert helsefaglig samfunnsdebatt.

Som ansatt ved OD, er Blichs mandat å formidle forskningsbasert kunnskap til offentligheten. Han har sin tilknytning til Seksjon for samfunnsodontologi. Dette er en fagavdeling som skal bidra til at offentlige myndigheter kan fatte forskningsbaserte beslutninger når ny politikk skal utformes, samt at politikken som vedtas bidrar til at offentlige midler brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte til det beste for samfunnet. Blich har med sine innlegg utført sine arbeidsoppgaver på en utmerket måte.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.