53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 10 / På nett

På nett

Ny personvernlovgivning

Foto: yay images.

I 2018 innføres ny personvernlovgivning i Norge og Europa. Det medfører nye rettigheter for brukere og nye plikter for alle norske virksomheter. Men det gjelder også for et større geografisk område. Behandlingsansvarlige som er registrert utenfor EU, men som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere, vil bli omfattet av det nye regelverket. Det er de ikke i dag. Det gjelder for eksempel nettbutikker som ikke er etablert i Europa, men som selger varer over nett, og kanskje tilbyr frakt til europeiske land og betaling i norske kroner.

Det nye er blant annet at personopplysninger kun skal behandles der det finnes et tydelig spesifisert formål. Dersom man ønsker å bruke opplysningene til andre formål, skal det innhentes samtykke, eller behandlingen må hjemles i lov. Det betyr blant annet at alle har rett til å motsette seg profilering gjort av offentlige myndigheter eller bedrifter, og til å motsette seg profilering for direkte markedsføring.

Alle norske virksomheter plikter å sette seg inn i regelverket, og datatilsynet har utarbeidet oversiktlige veiledere på sine nettsider.

Les mer på https://www.datatilsynet.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.