53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 10 / Ny seksjonsleder i Helsedirektoratet

Ny seksjonsleder i Helsedirektoratet

Jørn André Jørgensen (40) er tilsatt som seksjonsleder i seksjon for tannhelsesaker i avdeling allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet fra september 2017.

Seksjonen, som ble opprettet 1. desember 2016, har særlig ansvar for følgende områder: Tannhelsefaglig forskning og kompetanseutvikling; Sosial ulikhet og utjevning i tannhelse; Oppbygning av et offentlig spesialistnivå for tannleger; Utvikling og etablering av regionale odontologiske kompetansesentre; Normering i tannhelsetjenesten og samarbeidende helsetjenester; Pasientsikkerhet og tannbehandlingsmaterialer.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.