53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 10 / Mange ønsker å slutte å røyke

Mange ønsker å slutte å røyke

Over 60 prosent av dagligrøykerne i Norge vurderer å slutte og nesten 40 prosent vurderer å slutte innen seks måneder, skriver Helsedirektoratet.no. 60 prosent er også bekymret for hvordan røykingen påvirker helsen.

Tallene er hentet fra en undersøkelse blant 500 røykere som Respons Analyse utførte for Helsedirektoratet i oktober i år. Nesten 80 prosent av dem som røyker hver dag har forsøkt å slutte én eller flere ganger. Det er vanlig å ha flere slutteforsøk bak seg før en lykkes. Hver tredje som slutter har planlagt slutteforsøket mens hver fjerde gjør et spontant forsøk. Forskning tyder på at det ikke lønner seg å drive med nedtrapping. 44 prosent av brukte ikke hjelpemidler i sitt siste forsøk. Blant dem som brukte hjelpemidler, var nikotinlegemidler og e-sigaretter vanligst.

Det er dokumentert at støtte og veiledning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt: Snakk med fastlegen (eller tannlegen, red.anm.), ta kontakt med frisklivssentralen, bruk Slutta-appen eller Slutta på Facebook.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.