53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 10 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1917

Salg av Pilestredet 19

Representantskapssak på møtet i 1916, gjengitt i 1917:

Pilestredet 19. Det første bestyrelsen fik at ta fat paa var salget av Pilestrædet 19. Efterat gaarden var avertert til salgs i ca. 14 dage og der var kommet forskjellige bud, blev det besluttet at forlange 73 000 kr. for gaarden, hvorav 23 000 kontant. For denne sum blev gaarden solgt til Norsk Dental Depot. Med hensyn til fortjenesten henvises til regnskapet.

I anledning av salget er der opstaat tvist med hr. advokat Middelthon, idet han av det orinære driftsoverskud har tilbakeholdt 730 kr. som provision, hvilket bestyrelsen mener han er uberettiget til, da hans instruktioner gik ut paa at sælge gaarden omkostningsfrit for N.T.F.

Vedlegg til Tidende i 1917-årgangen

1967

Det største landsmøte hittil

Hele 750 tannleger hadde meldt seg til årets landsmøte, det 79. i rekken og det største hittil. De fleste av dem var tilstede i Klingenberg kino, da presidenten i N.T.F., Egil A. Stene-Johansen, hilste deltakerne og ønsket velkommen. () Det er lenge siden det har vært arrangert en fellessammenkomst fredag aften under landsmøtet i Oslo. Denne gang hadde imidlertid arrangementskomitéen med Alf Chr. Rossow i spissen, invitert til besøk i Oslo Nye teater, der det ble vist «Kaktusblomsten» med Toralv Maurstad og Wenche Foss i hovedrollene, henholdsvis som tannlegen Julien og hans kontordame Stephanie.

Fra Tidende nr. 9, november 1967

2007

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet ble fremlagt fredag 5. oktober. () Mange håpet at det denne gang skulle komme midler til nytt odontologibygg i Bergen og det var en stor skuffelse at det ikke ble bevilget midler til dette.

På tannhelsefeltet var det dermed ikke de helt store nyheter. Noen satsinger kan det imidlertid meldes om.

En milepæl i budsjettsammenheng er at midlene til trygderefusjon for utgifter til tannbehandling for første gang vil overstige én milliard kroner. Det innebærer noe over 100 millioner kroner i økt satsing i forhold til inneværende års budsjett.

Fra Tidende nr. 13, november 2007

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.