53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 10 / Spør advokaten

Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Avlønning av tannpleiere

Jeg skal snart ansette tannpleier i min private tannlegepraksis for første gang, men er usikker på hva slags lønn jeg skal tilby henne. Kan du hjelpe? Jeg har lett forgjeves etter en avtale på NTFs nettsted.

Svar: Tannlegeforeningen har, i motsetning til hva som gjelder for tannhelsesekretærene, ingen mønsteravtale (veiledende avtale) om lønns- og arbeidsforhold med Norsk tannpleierforeningen (NTpF)

Siste gang NTF og NTpF forhandlet med tanke på komme frem til en slik avtale er faktisk så langt tilbake som i 2000. Det er dermed fri lønnsdannelse på dette området, og du må selv finne ut hva du synes kan være et passende lønnsnivå og diskutere dette med de(n) aktuelle kandidaten(e).

Som et utgangspunkt kan det være nyttig å forsøke å finne ut hva de fylkeskommunalt ansatte tannpleierne tjener i ditt fylke/distrikt. Hvis tannpleieren skal ha provisjonsavlønning, bør du gå frem på samme måte som hvis du skal inngå avtale med en assistenttannlege og ta utgangspunkt i regnskapet ditt og øvrige faktorer som påvirker økonomien i praksisen.

Dersom du ansetter en tannpleier som er medlem av Tannpleierforeningen, vil tannpleieren ofte få råd fra sin forening om hva slags lønns- og arbeidsbetingelser hun bør kreve. Dette kan også være et nyttig utgangspunkt for å komme frem til «riktig» lønn, men husk at det i så fall er snakk om et råd fra NTpF og ikke en avtale mellom to parter.

Standard ansettelsesavtale for tannpleier kan du finne på NTFs nettsted (Min side) under /Jus og arbeidsliv/Kontrakter og avtaler.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.