53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 10 / Millioner til forskning på antibiotikaresistens

Millioner til forskning på antibiotikaresistens

Professor Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi (IOB) ved Universitetet i Oslo (UiO) er leder for forskningsprosjektet «Born in the twilight of antibiotics» som søker å finne ut hvordan man bedre kan beskytte prematurfødte barn mot infeksjoner som er resistente mot antibiotika.

Førsteamanuensis Thomas Küntziger og professor Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi ved UiO er veldig glade for tildelingen på til sammen 16 millioner fra norske og indiske forskningsmyndigheter, til forskningsprosjektet «Born in the twilight of antibiotics». Foto: Margit Selsjord, Det odontologiske fakultet/UiO.

Hvert år fører antibiotikaresistens til at tusenvis av for tidlig fødte barn, som dermed ikke kan behandles for infeksjoner, dør. Nå har Petersen, blant annet sammen med kollega Thomas Küntziger fra samme institutt, fått åtte millioner fra Norges forskningsråd for å forske på dette problemet. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid, og i tillegg til millionene fra Forskningsrådet, har det fått tilsvarende tildeling fra indiske forskningsmyndigheter.

- For tidlig fødte barn er utsatt for infeksjoner og trenger ofte livreddende behandling med antibiotika, forteller Petersen om prosjektet. Sammen med sine samarbeidspartnere skal de undersøke hvordan man best kan beskytte disse barna mot antibiotikaresistente mikrober. Prosjektet skal følge hvordan bakteriefloraen i luftveiene og i tarmen endrer seg hos barna mens de behandles med antibiotika, og i tiden etter slik behandling.

- Vi jubler virkelig over denne tildelingen! Det betyr mye for forskningsfeltet og for en svært sårbar pasientgruppe, forteller Petersen.

Norsk-indisk samarbeid

Prosjektet er en videreutvikling av et etablert utvekslingsprogram mellom nyfødt-intensivavdelingene ved Oslo Universitetssykehus og Lady Hardinge Medisinske Fakultet i New Dehli, i tillegg til Folkehelseinstituttet og IOB ved Det odontologiske fakultet, UiO. De ulike institusjonene bidrar med nødvendig kompetanse, infrastruktur og teknologi for å gjennomføre dette store dugnadsarbeidet.

De minste barna får ofte alvorlige infeksjoner i blodbanen og trenger behandling med antibiotika for å overleve.

- I tillegg mistenker vi at de barna som overlever denne risikofylte perioden, kan få med seg resistente bakterier som kan påvirke dem senere i oppveksten, sier Dr. Kirsti Haaland ved nyfødt intensivavdelingen i Oslo.

- Vi vet at disse barna ennå ikke har etablert den normalfloraen som virker infeksjonsbeskyttende på andre individer. Vi er særlig opptatt av hvordan tilstedeværelse av eventuelle resistente mikrober så tidlig i livet, kan påvirke barnas utvikling av en beskyttende normalflora i oppveksten, legger hun til.

Forskerne har også søkt midler fra andre institusjoner med et håp om å kunne videreutvikle prosjektet til andre land, og å prøve ut lovende intervensjoner. I tillegg til Petersen og Küntziger, er de norske deltakerne i «Born in the twilight of antibiotics» Kirsti Haaland, dr. med og overlege ved Nyfødt-intensivavdelingen, professor Ola Didrik Saugstad ved Pediatrisk forskningsinstitutt og professor Dag Berild, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, alle ved Oslo Universitetssykehus, og Ulf R. Dahle, fagdirektør for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.