53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 1 / Etikkhjørnet 2016

Etikkhjørnet 2016

Etikkhjørnet var på plass under NTFs landsmøte i Stavanger, bemannet av rådets medlemmer.

I år hadde vi lagt opp til etikksamtaler rundt kasus presentert på skjerm. Problemstillingene der berørte i hovedsak §§ 7 og 9 i NTFs etiske regler og det resulterte i mange interessante samtaler. Vi tror presentasjonsmåten er noe vi kan utvikle videre. Vi ga også medlemmene mulighet til å ta opp etiske problemstillinger de møter i hverdagen.

Mange ulike spørsmål kom opp, men vi sitter igjen med et inntrykk av at mange kolleger bekymrer seg over at autorisasjonen fra 1. juli 2015 er forlenget til 80 år, noe NTF gikk sterkt mot da lovendringen var på høring før den ble vedtatt. (http://www.tannlegeforeningen.no/ViewFile.aspx?id=6032).

Bekymringene vi fikk høre om på etikkhjørnet kom til uttrykk blant annet som:

*Generell bekymring for kolleger som jobber etter fylte 70 år og opp mot 80 år.

*Tannleger som i større praksiser bekymrer seg for kolleger som har vært faglig dyktige, men som nå ikke «strekker til» pga høy alder, og de ønsker ikke å pensjonere seg.

*Tannleger som er bekymret over det faglige nivået på eldre kolleger som jobber i solopraksis og sjelden eller aldri går på kurs.

Pasienter merker også at tannlegen blir eldre. Det er vel flere av oss som har opplevd å få en ny pasient som har sagt at de motvillig har sluttet hos sin gamle tannlege. «Jeg har gått dit i mange år og vært så fornøyd, men nå føler jeg at tannlegen min er blitt for gammel. Jeg hadde håpet at han hadde sluttet selv, så jeg slapp å gjøre det.«

Hvordan bør slike bekymringer håndteres best mulig, særlig i forhold til den eldre kollegaen?

NTFs etiske regler §12 Varsling, gir en god rettesnor

«Dersom en tannlege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør han/hun først ta det direkte opp med vedkommende. Formen bør være varsom.

Tannlegen kan velge å ta saken direkte opp enten med lokalforeningen, administrativ overordnet eller aktuell helsemyndighet.«

Det kan være svært delikat å ta en slik vanskelig samtale med en kollega som er kommet så langt i livet, så her må det trås varsomt. Hensynet til pasienten må likevel alltid gå først (§1). Med respekt og omtanke for hva en eldre kollega har utført gjennom mange arbeidsår, kan en slik samtale også bli givende for begge parter, om en har forberedt seg godt før en går i en slik dialog.

Så kjære kolleger som er bekymret: Ta mot til dere, prøv å sette dere inn i situasjonen til den eldre kollegaen og snakk med vedkommende om hvordan en god yrkeskarriere kan bli vurdert i ettertid dersom en fortsetter for lenge, og vis den respekten som du selv ville ønsket å bli møtt med i en slik samtale.

Hvis dette i noen tilfeller blir vanskelig, minner vi om at dette er et område der man gjerne kan søke hjelp hos kollegahjelperen. Det finnes to kollegahjelpere i hver lokalforening, og de er etterhvert godt kurset i oppgaven. Oversikt over kollegahjelperene finnes i hvert nummer av Tidende, og på NTFs nettside under «Profesjon og fag».

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.