Page 1 - Tannlegetidende 5-2018
P. 1

Tidende5-Mai2018forside:Tidende omslag 14/2006 13-03-18 11:26 Page 1


                                                                                          DEN NORSKE
                                                                                       TANNLEGEFORENINGS
                                                                          TIDENDE


         PERFEKT HYGIENE PÅ EN ENKEL MÅTE!                                                                     T H E N O R W E G I A N D E N T A L J O U R N A L • 1 2 8 . Å R G A N G • N R . 5 M A I 2 0 1 8

                                             6 vaskede, smurte og steriliserte  MAI
                                                               DEN NORSKE T ANNLEGEFORENINGS TIDENDE            128. ÅRGANG   NR. 5
                                              instrumenter på 16 minutter.

      BRA VALG a                                                     20 18     32 1 - 408
      Bare vann, olje og selvfølgelig varme!
      BRUKERVENNLIG  a
      Ny DAC med oppgradert display, som gjør det lettere å
      navigere. Enklere i bruk og med tydeligere informasjon.

      Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic for ytterligere informasjon:                   Produksjon: 07 Media AS – 07.no
      W&H Nordic, t: 32853380, e: office@whnordic.no, www.wh.com f
   1   2   3   4   5   6